top of page
Hạt giống cây dù

Đăng ký trải nghiệm Coach 1-1

* Xin lưu ý rằng những câu trả lời của quý khách sẽ là cơ sở để Coach For Life cân nhắc gửi tặng một phiên trải nghiệm coaching.

Vị trí
Điều gì thúc đẩy Anh/Chị đăng ký phiên khai vấn trải nghiệm tại Coach For Life?
Tôi đang muốn tìm chuyên gia khai vấn cho bản thân
Tôi đang muốn tìm chuyên gia khai vấn cho công ty
Tôi tò mò và muốn hiểu coaching là như thế nào
Tôi đang muốn học coaching và muốn trải nghiệm với CFL
Tôi cần sự giúp đỡ từ CFL
Khác
Anh/Chị biết tới Coach For Life từ ai, hay kênh nào?
bottom of page