top of page

Clip Highlight về sự kiện ra mắt cuốn sách "Coaching - quyền năng của nhà lãnh đạo tạo ảnh hưởng"

Clip highlight lại những khoảnh khắc tại sự kiện ra mắt cuốn sách ""Coaching - quyền năng của nhà lãnh đạo tạo ảnh hưởng"



2 lượt xem

Comments


bottom of page