top of page

​WELCOME TO

COACH FOR LIFE,

Here, we live, practice and constantly talk about coaching.

We are pioneers in training Awake Leaders

and Implement CULTURE BUILDING COACHING  in the enterprise.

About Coach For Life

Coach For Life was founded and operated by a team of internationally certified professional Coaches, with more than 20 years of experience working and operating in large domestic and foreign organizations.

Coach For Life applies the coaching model of Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC), proven to be effective with nearly 15,000 leaders worldwide, recognized by the leading leader series of Fortune500 companies. 

No events at the moment

​Services & Products

​Coach For Life is one of the very few units in Vietnam providing Combo Coaching Culture & Employee Assistant Program in the enterprise.

Coach For Life is also a pioneer in Mindful Leadership Training and many products and programs related to professional coaching for individuals, organization.

​Expertise sharing

Our Customers

Upcoming events

No events at the moment

​Document

Describe

Form

Download

​Whitebook on Building Coaching culture in Vietnamese enterprises 2021

The white paper gives the big picture of Coaching culture building in Vietnam, based on the Survey of more than 100 Large and medium enterprises conducted by Coach For Life in the year 2021.

By providing basic models and practical stories in implementing coaching culture for corporate clients, Coach For Life brings knowledge in building and applying culture Basic coaching to solve challenges in human resource management in turbulent times.

Free

​Whitebook on Building Coaching culture in Vietnamese enterprises 2021

The white paper gives the big picture of Coaching culture building in Vietnam, based on the Survey of more than 100 Large and medium enterprises conducted by Coach For Life in the year 2021.

By providing basic models and practical stories in implementing coaching culture for corporate clients, Coach For Life brings knowledge in building and applying culture Basic coaching to solve challenges in human resource management in turbulent times.

Free

​Whitebook on Building Coaching culture in Vietnamese enterprises 2021

The white paper gives the big picture of Coaching culture building in Vietnam, based on the Survey of more than 100 Large and medium enterprises conducted by Coach For Life in the year 2021.

By providing basic models and practical stories in implementing coaching culture for corporate clients, Coach For Life brings knowledge in building and applying culture Basic coaching to solve challenges in human resource management in turbulent times.

Free

Xây dựng văn hoá coaching trong doanh nghiệp” là chương trình được thiết kế nhằm giúp các doanh nghiệp triển khai hiệu quả coaching trong tổ chức, từ đó thúc đẩy tư duy phát triển, sáng tạo, tạo ra văn hoá cởi mở hợp tác, cống hiến và liên tục đổi mới trong tổ chức. 

01

Mindful Executive Coaching

Khai vấn Lãnh đạo Tỉnh thức là chương trình coaching chuyên sâu được thiết kế riêng biệt cho nhóm lãnh đạo cấp cao, cụ thể là những người mong muốn nâng cao năng lực lãnh đạo thông qua thực hành tỉnh thức, từ đó đạt được sự cân bằng trong công việc & cuộc sống, vững vàng dẫn dắt tổ chức phát triển. 

02

EAP là chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần, trạng thái well-being của nhân viên dành cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm giúp đội ngũ nhân sự có sức bền và sự vững vàng về tinh thần, thể chất, sự cân bằng viên mãn trong cuộc sống và hiệu quả trong công việc.

03

04

Leader As Coach là chương trình đào tạo có tính trải nghiệm cao dành cho các quản lý, lãnh đạo muốn làm chủ kỹ năng coaching. Khoá học giúp lãnh đạo áp dụng khai vấn để phát triển tiềm năng, giữ chân nhân tài… Học viên được tiếp cận mô hình lãnh đạo tỉnh thức, nâng cao khả năng quản lý và phát triển của chính mình.

05

Mindful Leader Retreat là một chương trình phi lợi nhuận kết hợp giữa kiến thức về trí tuệ cảm xúc, khoa học não bộ, thực hành thiền/tỉnh thức, các công cụ coaching và dựa trên nền tảng học tập tâm linh nhằm giúp bạn quay vào bên trong và kết nối với chính mình, thông qua đó không chỉ hiểu mà còn nâng cao khả năng lãnh đạo bản thân. 

06

Mentor & Supervision Coach là chương trình nâng cao của chương trình đào tạo 60 giờ theo tiêu chuẩn ICF. Trong đó, bạn sẽ được kèm cặp và giám sát (mentor and supervision) để có đầy đủ công cụ, phương pháp, trải nghiệm sâu trong những chủ đề/mục tiêu khai vấn thường gặp phải.

bottom of page