top of page

Các dịch vụ của chúng tôi


 • 45 phút

  5.000.000 Đồng Việt Nam

 • 1 giờ

  5.000.000 Đồng Việt Nam

 • Thứ Ba, Thứ Tư, Chủ Nhật

  1 giờ

  5.000.000 Đồng Việt Nam
bottom of page