Dịch vụ

​Doanh nghiệp

Là Chủ doanh nghiệp, Lãnh đạo cấp cao, bạn có muốn?

  • Khai phóng tiềm năng nhân viên

  • Gia tăng hiệu suất cá nhân và đội nhóm

  • Thay đổi thái độ nhân viên theo hướng sáng tạo, chủ động, chịu trách nhiệm

  • Gia tăng sự gắn kết và mức độ hài lòng của nhân viên với tổ chức

  • ​Đem đến cho nhân viên trải nghiệm công việc hài lòng và trọn vẹn nhất

01. Xây dựng văn hoá Coaching trong doanh nghiệp

Chương trình Xây dựng văn hóa khai vấn trong doanh nghiệp (Coaching culture) được thiết kế riêng cho các quản lý, lãnh đạo và những cá nhân xuất sắc có tiềm năng trở thành quản lý trong

tương lai.

Chương trình là tổng hoà của 3 yếu tố: khai vấn (coach) 1-1, đào tạo và khai vấn nhóm. Đặc biệt với thời gian đồng hành của coach với các quản lý trong vòng 6 tháng sẽ tạo nên sự gắn kết giữa các quản lý; giúp họ thực hành và sử dụng thuần thục kỹ năng khai vấn

cơ bản.

02. Employee Assistant Program (EAP)

EAP (Employee Assistant Program) là chương trình hỗ trợ nhân viên, do người sử dụng lao động cung cấp cho nhân viên của họ nhằm giúp đỡ nhân viên giải quyết những vấn đề cá nhân hoặc những vấn đề liên quan tới công việc mà có thể ảnh hưởng tới hiệu suất công việc. Chương trình được thiết kế để cải thiện sức khỏe tổng thể và sự cân bằng viên mãn (well-being) của nhân viên tại nơi làm việc; với các dịch vụ như đào tạo, khai vấn, tư vấn.

 

Chương trình EAP được thiết kế linh động phù hợp theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp với các chương trình đào tạo chuyên sâu, những hội thảo các lĩnh vực liên quan và các chương trình khai vấn cá nhân và khai vấn nhóm linh hoạt và đa dạng chủ đề.

Chia sẻ về nhu cầu của bạn với chúng tôi