top of page

Kể từ khi bắt đầu với 2 thành viên, chúng tôi đã phát triển đội ngũ Coach liên kết, đối tác và những nhân sự chuyên môn tốt nhất về nhiều lĩnh vực.

​Coach Liên kết (Associate Coach) của chúng tôi bao gồm những cá nhân giàu kinh nghiệm chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, nhân sự và dịch vụ chuyên nghiệp.

Đội ngũ của

chúng tôi 

Coach Minh Hạnh

​​Leadership Coach

 • Chuyên gia Khai vấn Chuyên nghiệp được chứng nhận của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế (ICF PCC)

 • Chuyên gia Nhân sự cao cấp được chứng nhận bởi Hiệp hội quản trị nhân sự Hoa Kỳ SHRM

 • Chuyên gia huấn luyện được chứng nhận bởi Tổ chức đào tạo và tư vấn về Kỹ năng Lãnh đạo toàn cầu DDI.

Coach Dương Cao

​​Women Well-being Coach

 • Chuyên gia Khai vấn liên kết được chứng nhận của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế (ICF ACC)

 • Chuyên gia Khai vấn liên kết của Coach For Life

 • 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý nhân sự (Human Resources) tại các tổ chức uy tín trong và ngoài nước.

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Troy University 

Coach Lệ Hằng

​​Business & Life Coach

 • Chuyên gia Khai vấn liên kết được chứng nhận của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế (ICF ACC)

 • Search Inside Yourself chứng nhận bởi Mindful Leader Institute Google

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Chương trình cao học CFVG (Pháp)

Coach Lê Yến

Resilience Coach

 • Chuyên gia Khai vấn liên kết được chứng nhận của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế (ICF ACC)

 • 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền thông Báo chí tại các tập đoàn lớn

 • Học giả học bổng Chevening lĩnh vực truyền thông

Associate Coach

Coach

Quách Hương

Founder - Executive Coach

 • LinkedIn
 • Facebook

Coach

​Quách Hiền

CEO - Executive Coach

 • LinkedIn
 • Facebook

Coach

Lệ Hằng

Business Development Manager

 • Facebook

Coach

Linh Phan

Marketing Communication Manager

 • Facebook
bottom of page