top of page

Kể từ khi bắt đầu với 2 thành viên, chúng tôi đã phát triển đội ngũ Coach liên kết, đối tác và những nhân sự chuyên môn tốt nhất về nhiều lĩnh vực.

​Coach Liên kết (Associate Coach) của chúng tôi bao gồm những cá nhân giàu kinh nghiệm chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, nhân sự và dịch vụ chuyên nghiệp.

Đội ngũ của

chúng tôi 

Executive Coach

Coach

Brian Randoski

Executive Coach

 • Facebook

Coach

Quách Hương

Founder - Executive Coach

 • LinkedIn
 • Facebook

Coach

Quách Hiền

CEO - Executive Coach

 • LinkedIn
 • Facebook

Coach

Nigel Cumberland

Executive Coach

 • LinkedIn

Coach

Debbie

Executive Coach

 • LinkedIn

Business Development Manager

Coach

​Lệ Hằng

 • Facebook

Associate Coach

Coach Minh Hạnh

​​Leadership Coach

 • Chuyên gia Khai vấn Chuyên nghiệp được chứng nhận của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế (ICF PCC)

 • Chuyên gia Nhân sự cao cấp được chứng nhận bởi Hiệp hội quản trị nhân sự Hoa Kỳ SHRM

 • Chuyên gia huấn luyện được chứng nhận bởi Tổ chức đào tạo và tư vấn về Kỹ năng Lãnh đạo toàn cầu DDI.

Coach Dương Cao

​​Women Well-being Coach

 • Chuyên gia Khai vấn liên kết được chứng nhận của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế (ICF ACC)

 • Chuyên gia Khai vấn liên kết của Coach For Life

 • 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý nhân sự (Human Resources) tại các tổ chức uy tín trong và ngoài nước.

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Troy University 

Coach Linh Phan

Coach Quách Tuyết

Coach Dương Trần

bottom of page