top of page

Bộ sản phẩm chất lượng do Coach For Life thiết kế, giúp bạn thực hành lối sống tỉnh thức, lên kế hoạch cuộc sống một cách hiệu quả, có chiến lược và đầy cảm hứng.

Sản phẩm

Coaching - quyền năng của
nhà lãnh đạo tạo ảnh hưởng

Cuốn sách sẽ là một nguồn cảm hứng cho những ai đang mong muốn trở thành những nhà quản lý, lãnh đạo hiệu quả và ảnh hưởng tích cực đến môi trường làm việc

Bộ thẻ chứa 36 lá thẻ. Mỗi lá thẻ là một lời nhắc nhở riêng để bạn quan sát trạng thái bản thân mình và suy ngẫm về những giá trị, bài học mà mình sẽ ghi nhớ trong ngày.

Bộ thẻ Tỉnh thức - 49,000 VND

Sách Lãnh đạo Tỉnh thức - 128,000 VND

Sách cung cấp các công cụ, phương pháp trên hành trình chuyển hoá thành lãnh đạo tỉnh thức, với hi vọng làm cho khái niệm cấp tiến nhưng hơi trừu tượng này trở nên gần gũi và thực tế hơn với mọi người.

Sổ tay Coaching Journey - 150,000 VND

Sổ tay với thiết kế trang nhã, dày dặn, tinh tế cùng những trích dẫn đầy ý nghĩa. Có thể dùng như nhật ký, hoặc đơn giản là một cuốn sổ tay để ghi chép thông tin, lên các đầu mục, kế hoạch.

Sổ tay Life Planner - 189,000 VND

Sổ tay Life Planner - Lên Kế hoạch Cuộc sống sẽ giúp bạn đánh giá các khía cạnh của cuộc đời mình, xác định mục tiêu trong tương lai và lên kế hoạch để hiện thực hoá các mục tiêu ấy. 

Mỗi lá thẻ là một lời nhắc nhở để bạn quan sát bản thân và suy ngẫm về những giá trị, bài học mà mình sẽ ghi nhớ trong ngày.

Giúp bạn đánh giá khía cạnh cuộc đời, xác định mục tiêu tương lai, lên kế hoạch để hiện thực hoá các mục tiêu ấy. 

Có thể dùng như một cuốn nhật ký để ghi chép thông tin, lên các đầu mục, kế hoạch hàng ngày.

Sách cung cấp các công cụ, phương pháp gần gũi và thực tế trên hành trình chuyển hoá thành lãnh đạo tỉnh thức

Bộ lịch WakeUp Calendar
365 Ngày tỉnh thức

WakeUp Calendar - 365 Ngày tỉnh thức là một cuốn lịch tỉnh thức với 365 câu trích dẫn và bài tập thực hành nhằm giúp bạn tạo dựng một lối sống tỉnh thức hơn.

bottom of page