Đội ngũ

giảng viên

This is your Team's introductory paragraph. Utilize this space to describe your team and share what makes it so special, such as your work culture and philosophy. Don’t be afraid to illustrate personality and character to help users connect with your team.

Learn More
Position / Role
Full
Name

Click here to add a brief description of this person’s role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Position / Role
Full
Name

Click here to add a brief description of this person’s role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Position / Role
Full
Name

Click here to add a brief description of this person’s role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

HIGH IMPACT MANAGE

Tagline/Mô tả sơ bộ khoá học

HIGH-

IMPACT MANAGE

 

High Impact Manage là chương trình đào tạo đặc biệt dành riêng cho nhóm quản lý lãnh đạo cao cấp. Từ những kiến thức, công cụ, tư duy được cung cấp trong khoá học, người lãnh đạo nhanh chóng tạo tầm ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp, khai phá được trọn vẹn tiềm năng nhân sự, đưa doanh nghiệp phát triển vững vàng trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động. Khoá học sẽ sớm được ra mắt trong thời gian sớm nhất.

 

Đăng ký

Extra 30% off on Selected Items

Limited Time Offer

Coach For Life tiên phong về Lãnh đạo Tỉnh thức và Triển khai Xây dựng văn hoá Coaching trong doanh nghiệp, bên cạnh sứ mệnh đào tạo một thế hệ khai vấn là người Việt chuyên nghiệp và có tầm nhìn. 

BT 9-11, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

contactus@coachforlife.vn

(+84) 9345.02.722

Socials

© 2023 by Coach For Life.  Quay lại phiên bản cũ.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

Liên hệ với Coach For Life