top of page
Khi điền form đăng ký này, bạn sẽ có cơ hội được chọn lựa để tham gia 5 tháng supervision

Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia 05 tháng Coaching supervision cùng Coach Hermann Ditzig. Coach For Life sẽ liên hệ với bạn ngay khi có kết quả! Chúc bạn thật nhiều sức khỏe

và thành công với sự nghiệp coaching của mình.

bottom of page