top of page

Với 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự tại tổ chức với quy mô hơn 20 ngàn nhân sự, xây dựng và thực hiện nhiều chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ tiềm năng, bao gồm coaching và mentoring, Dương đã hỗ trợ sự phát triển về kỹ năng và vững vàng về tinh thần đối với đội ngũ ở những vị trí khác nhau.

Quá trình đó khiến Dương tin tưởng rằng: mỗi chúng ta đều có những phẩm chất tốt đẹp, mong muốn làm tốt công việc của mình và tạo nên giá trị cho người khác. Dương cũng nhận ra rằng chính những tiếng nói nhỏ bên trong, những cảm xúc, niềm tin giới hạn, nỗi sợ vô hình đang cản trở chúng ta biểu đạt những phẩm chất, tiềm năng của mình. Các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng sẽ khó tối ưu hiệu quả và tạo ra sự thay đổi bền vững nếu chúng ta không được giải phóng khỏi những lo âu, gánh nặng tinh thần.

Trao tặng sự lắng nghe, thấu cảm, sự tin tưởng và yêu thương, Dương đã giúp các khách hàng hiểu sâu sắc và yêu thương bản thân, từ đó họ cởi mở và bao dung với người khác, với hoàn cảnh; họ mạnh mẽ, tự tin trong lựa chọn và kiên định trong hành trình theo đuổi mục tiêu.

Với trải nghiệm & hành trình phát triển của bản thân và các khách hàng, Dương tin rằng: khi chỉ khi kết nối và an ổn với các giá trị bên trong, chúng ta mới có thể xử lý tận gốc các vấn đề bên ngoài – đến từ công việc và cuộc sống.

Coach Dương Trần lấy bằng Đại học Ngoại Thương (2006), hiện đang là Chuyên gia Khai vấn Liên kết của Coach For Life.

Coach Dương Trần

Associate Coach of Coach For Life

​Coach Dương Trần

Professional Certified Coach (ICF ACC)

Associate Coach of Coach For Life

Email: duongtranftu40@gmail.com

bottom of page