top of page

Coach Yên Lê

Resilience Coach

Associate Coach of Coach For Life

Với 20 năm kinh nghiệm làm quản lý trong lĩnh vực Quản trị nhân sự cho các Tập đoàn và Tổ chức Tài chính. 

 

Giảng dạy Nghề nhân sự chuyên nghiệp và kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm cho sinh viên các trường danh tiếng.

 

Tư vấn cho các doanh nghiệm SME về nhân sự
 

Chuyên gia khai vấn lãnh đạo, quản lý và phát triển/ định vị sự nghiệp
 

Yên Lê  tên đầy đủ là Lê Hải Yến đã đạt được nhiều chứng chỉ uy tín về Coach như chứng chỉ của Liên Đoàn Khai Vấn Quốc Tế (ICF) - Chương trình của Mỹ 60h; chứng chỉ thực hành Coach 60h; Chứng chỉ Executive Coach được cấp bởi Liên Đoàn Khai Vấn Quốc Tế (ICF)  125h; đặc biệt chị còn có chứng chỉ ACC Level - Liên Đoàn Khai Vấn Quốc Tế (ICF) - một chứng chỉ có yêu cầu khắt khe với số điểm 89/100; và là Associate Coach của Coach For Life, một trong những tổ chức khai vấn và đào tạo chuyên gia khai vấn hàng đầu Việt Nam.

​Coach Yên Lê

Professional Certified Coach (ICF)

Career Coach

Associate Coach of Coach For Life

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page