top of page

Coach Quách Tuyết

Associate Coach of Coach For Life

​Coach Quách Tuyết

Life Coach

Associate Coach of Coach For Life

Email: quachtuyet@coachforlife.vn

Hiện tại, Coach Quách Tuyết là Chuyên gia khai vấn toàn thời gian và phụ trách điều phối các chương trình đào tạo khai vấn tại Coach For Life. 

Trong thời gian hơn 3 năm làm Quản lý cho TT Tiếng Anh PPD Thanh Hà, Coach Tuyết đã áp dụng khai vấn vào trong công tác quản lý và xây dựng đội nhóm, giúp khai phá được tiềm năng và phát triển nhân viên từ đó nâng cao hiệu suất cá nhân, đội nhóm cũng như phát triển Trung tâm trở thành một trung tâm hàng đầu tại khu vực.

 

Với kinh nghiệm 17 năm giảng dạy tại CTET, song song với công việc quản lý đội nhóm tại tổ chức bảo hiểm nhân thọ Manulife và nhiều vị trí công việc khác nhau ở trong các tổ chức giúp Coach Tuyết có nhiều trải nghiệm và góc nhìn đa chiều cho những thách thức, khó khăn quản lý tại các tổ chức đang gặp phải cũng như có kiến thức, kinh nghiệm sâu rộng trong công tác giảng dạy.

 

Khi đi sâu trong lĩnh vực coaching Tuyết thường coach các khách hàng có mục tiêu liên quan đến: cảm xúc, thấu hiểu bản thân, quay về bên trong làm mạnh nội lực, khám phá các khả năng tiềm ẩn của bản thân, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và bền vững...

bottom of page