top of page

Coach Trang Đinh

Associate Coach of Coach For Life

​Coach Trang Đinh

Associate Coach of Coach For Life

Email: dinhtrang@coachforlife.vn

Trang hiện là  Coach chuyên nghiệp ​cấp độ ACC của Liên đoàn Khai ​vấn Quốc tế (ICF) đồng thời là đồng sáng lập dự án Self Lab - dự án thúc đẩy việc thấu hiểu và khám phá bản thân thông qua các thực hành phản tư, chiêm nghiệm, đồng thời là người ​điều phối (host) các vòng tròn ​chiêm nghiệm và các chương ​trình retreat tập thể. Trước đó, ​Trang từng có một thời gian dài ​làm báo và truyền thông, sau đó ​chuyển sang làm tự do toàn thời ​gian, và 2 năm gần đây lựa chọn ​đi chuyên sâu vào lĩnh vực khai ​vấn (coaching).

bottom of page