top of page

Mindful Leader Coaching

Tập trung phát triển inner game của Lãnh đạo

  • 1 gi
  • 5,000,000 Vietnamese dong
  • Zoom online

Mô tả dịch vụ

Khai vấn Lãnh đạo là một chương trình phát triển cá nhân hóa cao được xây dựng trên nguyên lý ‘lãnh đạo chân thực’ và ‘lãnh đạo tỉnh thức’. Chương trình tập trung vào phát triển Inner Game của các lãnh đạo – yếu tố không thể thiếu ở những lãnh đạo lớn - khả năng tập trung, tính chân thực, khả năng tự thấu hiểu, trí tuệ cảm xúc, và dẫn dắt bằng sự thấu cảm. Chương trình này sẽ cung cấp cho các lãnh đạo những phản hồi trung thực và đáng tin cậy; phát triển năng lực lãnh đạo; có nhiều ý tưởng hành động sáng tạo để làm việc với nhân viên và đối tác cũng như để đối phó với những áp lực phải làm mới và thay đổi nhanh chóng. Mục tiêu khai vấn 1-1 của các Lãnh đạo được thiết kế dựa trên những thông tin từ phản hồi của báo cáo 360 độ, Bánh xe Năng lực Lãnh đạo, Bảng khảo sát cá nhân, Bánh xe năng lcuộc đời, nhằm giúp các lãnh đạo thấu hiểu bản thân và xây dựng một phong cách lãnh đạo truyền cảm hứng của riêng họ.


Chi tiết liên hệ

contactus@coachforlife.vn


bottom of page