Open site navigation
Coach Lệ Hằng

Coach Lệ Hằng

Business & Life Coach (ICF)
Associate Coach of Coach For Life

Coach Cao Dương

Coach Cao Dương

Women Well-being Coach
Associate Coach of Coach For Life

I'm a paragraph. I'm connected to your collection through a dataset. Click Preview to see my content. To update me, go to the Data Manager.

Coach Yến Lê

Coach Yến Lê

Resilience Coach
Associate Coach of Coach For Life

Yến cũng giúp các nhà quản lý thành công nhờ dẫn dắt với tầm nhìn lạc quan về tương lai và sự thấu cảm, đồng thời trở thành hình mẫu nuôi dưỡng an toàn tâm lý trong tổ chức và đội nhóm của họ. Giá trị cốt lõi của Yến trong thực hành huấn luyện bao gồm sự thấu cảm, rõ ràng, khả năng thích ứng, trực giác và kết nối sâu sắc.

Coach Dương Trần

Coach Dương Trần

Personal Development Coach
Associate Coach of Coach For Life

I'm a paragraph. To update me, go to the Data Manager. The Data Manager is where you store and collect data for your site.

Coach Khải Tú

Coach Khải Tú

Transformational Life Coach
Emotional Intelligence & Somatic Coaching Practitioner

I'm a paragraph. I'm connected to your collection through a dataset. Click Preview to see my content. To update me, go to the Data Manager.

Our Team Members

I'm a title. ​Click here to edit me.

 

Coach For Life tiên phong về Lãnh đạo Tỉnh thức và Triển khai Xây dựng văn hoá Coaching trong doanh nghiệp, bên cạnh sứ mệnh đào tạo một thế hệ khai vấn là người Việt chuyên nghiệp và có tầm nhìn. 

BT 9-11, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

contactus@coachforlife.vn

(+84) 9345.02.722

Socials

© 2023 by Coach For Life.  Quay lại phiên bản cũ.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

Liên hệ với Coach For Life